Как да направим ревизия на личните ни финанси?Как да направим ревизия на личните ни финанси?

От къде да започна? Това се пита всеки дръзнал да мечтае за финансова свобода. За да постигнете финансовите си цели на първо място трябва да знаете къде се намирате в момента. За да знаете къде се намирате в момента трябва да направите честен и откровен анализ на финансовото си положение.

В тази статия ще ви хвана за ръка и ще ви помогна заедно да минем през този така плашещ за повечето хора процес. Ще попълним няколко финансови отчета и в края на статията ще имате цялостна представа къде се намирате. Ще сте научили много неща за себе си. Ще сте осъзнали положението си и ще имате всичката необходима информация, с която да продължите напред във вашето пътуване към финансовата свобода. 

Преди да продължим искам да ви поздравя за това ви решение, защото щом сте тигнали до тук то вече сте една крачка пред по-големия процент от хората, които не са готови да се изправят пред истината и да променят живота си.

Числата в личните финанси са като думите. Ако ги съберем заедно ще ни разкажат история.

Нещата, които ще направим не трябва да ви карат да се чувствате виновни, че сте се отнасяли с парите си по този начин. Това са неща, които не може да промените. Трябва да се поучите от тях и да поемете по пътя към новото си бъдеще. Лично аз като си спомня какви глупости съм правил с парите си ми настръхва косата, но гледам напред.

Тук ще намерите файла с финансовите отчети, които ще попълним заедно.

Отчета за паричния поток

Първо се насочваме към отчета за паричния поток. Ще ви бъде много по-лесно ако вече записвате къде отиват парите ви или си имате личен бюджет. Отчетът за паричните потоци ще ни помогне да разберем колко печелим и колко харчим. И още по-важното ще ни покаже дали харчим повече отколкото печелим. Ако крайната стойност, която получим е отрицателна значи веднага трябва да се вземат мерки, за може поне да го нулираме. Най-добрият вариант към който трябва да се стремим е положителен паричен поток. Това означава, че ще ни остават пари в края на месеца, които ще може да спестим или да използваме за инвестиции, предсрочно погасяване на кредитите ни и за други възможности.

Попълнете празните полета със съответните суми за приходите си. Общите пасивни доходи са сбора от всички редове в категорията пасивни доходи. Общите доходи са сбора от Работа и Общо пасивни доходи.

Направете същото и за разходите, като обърнете внимание на данъци и такси, защото това число ще ну бъде нужно малко по-късно.

За да разберете какъв е месечният ви паричен поток е необходимо да извадите Общо доходи от Общо разходи.

Числото, което се получи е вашият паричен поток. Ако е с отрицателен знак то вие харчите повече от колкото печелите и трябва да намалите разходите си поне до степен, в която паричният ви поток е на нула. Ако имате положителен паричен поток, това означава, че след всички разходи ви остават пари, които може да спестите или да инвестирате.

Отчет за нетното богатство

Следващият отчет, който трябва да попълним е този за нашето нетно богатство. Иначе казано ако продадем всичко, което имаме и погасим всичките си задължения ще ли ни останат пари. Ако отговорът е положителен супер, ако е отрицателен ще трябва да направим нещо по въпроса. Преди да погледнем в подробности този отчет искам да припомня на бързо какво е актив и какво пасив. Актив е всяко нещо, което ни носи пари, а пасив всяко нещо, което вади пари от джобани.

След като попълните таблицата ще имате поглед на всички активи и пасиви, които притежавате. А с помощта на тази информация можете да пресметнете колко е нетното ви богатство.

Полетата за богатство са две, защото едното включва и собствените активи, които не са точно активи, защото вадят пари от джоба ви, но все пак ако ги продадете ще получите пари срещу тях. Реалното богатство е показателят, който разкрива каква е вашата нетна стойност.

Връзката между тези 2 отчета е много силна, защото активите които притежаваме ни носят приходи, а пасивите се отразяват неблагоприятно на нашите разходи.

Поздравления

Приключи се! Трябва наистина да ви поздравя, защото хората които могат да кажат че са направили честен и откровен анализ на личните си финанси са изключително малко. Бързият поглед върху крайните цифри ще ви покаже къде се намирате. А пътищата, по които се движат парите ви ще ви разкрият вашите навици.

Ако приходите ви си заминават директно през разходната част то вие имате навици на бедните хора.

Ако пък приходите ви минават през закупуването на пасиви и така напускат джоба ви то навиците на средната класа ви описват перфектно.

Ако пък с парите си купувате пасиви, които сте мислили за активи то сте на границата между начина на мислене и навиците на бедните и средната класа и е добре да се образовате повече във финансово отношение.

Ако пък придобивате повече активи отколкото пасиви вие се движите в правилната посока и се наслаждавате на навиците на богатите.

Още една крачка

Нека не спираме до тук, а да направим още една крачка в правилната посока и да извадим някои ключови показатели от нашите отчети.

Да започнем с процента пари, които спестяваме и какъв процент са от месечните ни приходи. При мен нещата бяха много зле тук. С времето започнах да намалявам някои разходи, за което супер много ми помогна личния бюджет. Успях да заделя пари и да започна да инвестирам част от тях, а други да спестявам. 

Щом извадите от общите приходи общите разходи ще получите с колко свободни пари разполагате. Ако разделим получената стойност на Общо доходи ще получим и процентното им съотношение спрямо общите ни доходи.

Хубаво е да знаем и какъв процент от парите ни работят за нас. Аз тук започнах с 0% и много други хора ще бъдат така. С течение на времето когато започнете да придобивате активи този процент ще расте. Това ще ни показва, че се движим в правилната посока – в посока финансова независимост и свобода.

За да определите стойността на този показател е необходимо да разделите общите пасивни доходи на общите доходи.

Последният показател, който е добре да следим и е какъв процент от приходите ни отиват за данъци и такси. За да подобрим този процент можем да се обърнем към данъчен консултант, който да ни даде идеи и насоки.

Когато разделите сумата на данъци и такси на общо приходи ще получите и процентното съотношение на данъците към общите доходи.

Равносметката

Числата, които виждате пред себе си като погледнете тези отчети, може да ви се струват плашещи и да ви се дореве, но знайте че сте направили крачка в правилната посока. Вие вече знаете къде се намирате и ще може да предприемете правилните за вас действия и стъпка по стъпка, месец след месец, решение след решение да подобрявате числата и един ден да сте финансово стабилни, независими и свободни.

Към началото
Share via
Copy link
Powered by Social Snap